Welke waterschades vergoedt de verzekering

Gelukkig hebben veel mensen een inboedel- of opstalverzekering. Deze verzekeringen dekken doorgaans de gevolgen van waterschade. Maar lang niet alle schades worden vergoed. Welke schade dekt jouw verzekering en voor welke schade draai je zelf op?

feb 14, 2022

Waterschades behoren tot de stille schades. Het duurt vaak enige tijd voordat een lekkage aan het licht komt. Bijvoorbeeld als in je hal het water langs de muren stroomt of je parket meer weg heeft van een golfend parcours bij midgetgolf. Op die momenten ben je al te laat en is het kwaad al geschied. 

Zo voorkom je waterschade:

Onderstaande maatregelen kunnen je veel ellende en geld besparen. 

  • Laat je waterleidinginstallatie elk jaar controleren door een vakman.
  • Check het huis en dak regelmatig op beginnende lekkages of kapotte dakpannen.
  • Check goten en regenpijpen regelmatig op vuil en blad.
  • Isoleer bij vorst de waterleidingen en buitenkranen met isolatiemateriaal en sluit de buitenkranen af.

Mocht je toch nog waterschade hebben, neem dan meteen contact met ons op.

Dit vergoeden verzekeraars doorgaans:

  • Schade door regenwater dat via het dak naar binnen is gekomen;
  • Schade door een lekkend waterbed;
  • Een aquarium met een kapotte ruit;
  • De gevolgschade door een gesprongen waterleiding, kapotte afvoer of koppeling.

Extreme weersomstandigheden

Ons klimaat is in rap tempo aan verandering onderhevig. Hete en droge zomers worden afgewisseld met perioden van hevige regenval. Het rioleringssysteem slaagt er dan niet altijd meer in om het vele regenwater af te voeren. Daardoor ontstaat steeds vaker waterschade. Deze schade is echter beperkt gedekt. Sommige verzekeraars hebben bovendien een eigen risico in hun voorwaarden opgenomen.

Gevolgschade

Bij het bepalen van de schade beoordeelt een verzekeraar of de schade onvoorzien is en bekijkt of het om een gevolgschade gaat. Was de dakgoot wel goed onderhouden? Ontbraken er dakpannen? Of stonden de deuren en ramen wagenwijd open? In die gevallen wordt de schade niet vergoed. Ook waterschade door dijkdoorbraken of overstromingen van rivieren valt bij de meeste inboedel- en opstalverzekeringen niet onder de dekking.

Verzekeringen

Een inboedel- en/of een opstalverzekering zit al in het verzekeringspakket van veel mensen. Hiermee ben je verzekerd dat de meeste gevolgen van waterschade zijn gedekt. Met beide verzekeringen kom je al een heel eind.  De opstalverzekering, voor huizenbezitters, dekt namelijk ook de schade aan je huis. Voor een huurder is een inboedelverzekering voldoende. 

 Nog geen verzekering?

Er is een breed pallet aan schadeverzekeringen. Neem voor een goed advies of een overzicht van welke waterschades wel of niet zijn gedekt, contact met ons op!

Ons laatste nieuws

Belasting in box 3 in 2024
Belasting in box 3 in 2024

De belasting die je moet betalen over je vermogen in box 3 wordt vanaf 2023 op een andere manier berekend. Dat kan gevolgen hebben voor de voorlopige aanslag van 2024. We zitten namelijk in de overbruggingsjaren naar het nieuwe box-3-stelsel dat vanaf 2027 in moet gaan.

Lees meer
De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?
De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?

Een videodeurbel kan ontzettend handig zijn. Je kunt de pakketbezorger bijvoorbeeld makkelijk laten weten dat hij het pakketje voor de deur neer kan zetten. Daarnaast geeft een videodeurbel een veilig gevoel. Je ziet immers altijd wat er voor je deur gebeurt. Toch moet je bij het installeren van zo’n deurbel ook rekening houden met de privacy van de buren en voorbijgangers. Je mag niet zomaar alles in beeld brengen.

Lees meer
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?

De WOZ-beschikking valt in de eerste acht weken van het jaar op de mat. Het is een terugkerend onderwerp van gesprek. Is je huis wel op waarde geschat? Moet je bezwaar maken? En wat betekent het voor de belastingen die je dit jaar moet betalen? Dat zijn vragen waar veel mensen mee zitten.

Lees meer

Meer nieuws in je inbox?