Waarschuwing voor onze relaties voor risico’s illegaal vuurwerk

Wanneer we de media mogen geloven is er heel veel illegaal vuurwerk onder de mensen. Wij willen u graag op de risico’s wijzen welk standpunt een schadeverzekeraar hierin zal gaan nemen.

dec 10, 2020

Woningen
Veronderstel dat een voorraadje illegaal vuurwerk op de slaapkamer van een 16-jarige bij zijn ouders wonende zoon ontploft doordat deze jongeman aan het experimenteren was met het vuurwerk. Bij deze ontploffing raken het huis van de ouders en ook diverse panden van de buren beschadigd. Wie betaalt dan deze schade? De meeste brandverzekeraars bieden dekking en vergoeden brand- en ontploffingsschade; ook de schade door ontploffing als er géén brand ontstaat (zogenaamde koude schade).

De woonhuis- en inboedelverzekeraar van de ouders van de 16-jarige zal de schade waarschijnlijk niet vergoeden omdat er een beroep gedaan kan worden op de uitsluiting “opzet/bewuste roekeloosheid” of “merkelijke schuld van een verzekerde”. De buren kunnen de 16-jarige aanspreken voor de schade en misschien ook wel de ouders als die van het vuurwerk bezit op de hoogte waren, maar er zal geen dekking zijn op de AVP (van de ouders) omdat er sprake is van “opzettelijk dan wel wederrechtelijk handelen” zoals in de opzetclausule omschreven staat.

In zo’n geval zal de schade door het kind zelf en/of de ouders, als de ouders aansprakelijk zijn, vergoed moeten worden. Als de buren de schade melden bij hun woonhuis- en inboedelverzekering dan zal die verzekeraar in eerste instantie de schade vergoeden en daarna proberen deze te verhalen op de 16-jarige. In principe kan de verzekeraar op grond van de Bedrijfsregeling Brandregres geen verhaal plegen op particulieren, maar als er sprake is van een misdrijf dan kan dat wel. Of verhalen lukt is maar de vraag, zoals hiervoor is aangegeven. 

Bedrijfspand
Veronderstel dat er illegaal vuurwerk opgeslagen ligt in een gehuurd bedrijfspand en dat er schade aan het pand ontstaat als gevolg van ontploffing van het vuurwerk. Vergoedt de gebouwen- en inventarisverzekeraar van de verhuurder in dat geval de schade? De verzekeraar van het pand biedt géén dekking als hij niet op de hoogte is welke goederen er opgeslagen liggen en als hij weet dat er illegaal vuurwerk wordt opgeslagen, dan biedt hij bij voorbaat al géén dekking. De eigenaar en verhuurder van het pand kan zich – als hij niet wist wat er opgeslagen lag in het pand- proberen te beroepen op het feit dat hij niet op de hoogte was waarvoor de huurder het pand gebruikte. Dat beroep zal niet zomaar lukken, want hij heeft immers de plicht om te controleren waarvoor het pand gebruikt wordt. Dat is in gemeentelijke verordeningen vastgelegd. De verhuurder kan de schade proberen te verhalen.

Op de AVB van de huurder zal géén dekking zijn op grond van de opzetuitsluiting en of de huurder het kan betalen, is maar de vraag. 

Auto
Veronderstel dat een WA- en (beperkt) casco verzekerde auto van een derde schade oploopt door de ontploffing en brand in een auto met daarin opgeslagen illegaal vuurwerk, dan is er in principe wel dekking voor de schade aan deze auto van een derde op de eigen (beperkte) casco autoverzekering. Als de auto alleen WA verzekerd is, kan worden getracht de schade op de veroorzaker te verhalen, maar of dat lukt is maar de vraag. 

De cascoverzekeraar zal wel proberen het uitbetaalde bedrag te verhalen op de veroorzaker, maar of dat lukt is ook maar weer de vraag. Op een aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker zal géén dekking zijn op grond van de opzetclausule en of hij het zelf kan betalen is maar de vraag. Als de casco verzekeraar het uitbetaalde bedrag niet kan verhalen, dan kan – afhankelijk van wat in de polisvoorwaarden staat – eventueel de no-claim verlaagd worden. 

Conclusie

Ontstaat schade en of letsel als gevolg ontploffing van illegaal vuurwerk dan zal dit in veel gevallen niet leiden tot een uitkering uit een verzekering en zal de schade voor rekening blijven van degene die in het bezit was van het illegale vuurwerk.

Derden kunnen dan de bezitter van het illegale vuurwerk, en – afhankelijk van diens leeftijd – diens ouders, aansprakelijk stellen voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van het tot ontploffing komen van het illegale vuurwerk. Wordt deze claim in rechte toegewezen dan kan de dader/ouders in de meeste gevallen geen beroep doen op vergoeding door een verzekeraar en zullen dader/ouders deze schade zelf moeten vergoeden. 

Laten we dus verstandig blijven en hopen dat er geen vervelende schades met vuurwerk ontstaan.

Het kabinet heeft immers in de ministerraad op 13 november jl. besloten tot een tijdelijke verbod op vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. 

We zijn dus allen gewaarschuwd.

Ons laatste nieuws

Belasting in box 3 in 2024
Belasting in box 3 in 2024

De belasting die je moet betalen over je vermogen in box 3 wordt vanaf 2023 op een andere manier berekend. Dat kan gevolgen hebben voor de voorlopige aanslag van 2024. We zitten namelijk in de overbruggingsjaren naar het nieuwe box-3-stelsel dat vanaf 2027 in moet gaan.

Lees meer
De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?
De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?

Een videodeurbel kan ontzettend handig zijn. Je kunt de pakketbezorger bijvoorbeeld makkelijk laten weten dat hij het pakketje voor de deur neer kan zetten. Daarnaast geeft een videodeurbel een veilig gevoel. Je ziet immers altijd wat er voor je deur gebeurt. Toch moet je bij het installeren van zo’n deurbel ook rekening houden met de privacy van de buren en voorbijgangers. Je mag niet zomaar alles in beeld brengen.

Lees meer
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?

De WOZ-beschikking valt in de eerste acht weken van het jaar op de mat. Het is een terugkerend onderwerp van gesprek. Is je huis wel op waarde geschat? Moet je bezwaar maken? En wat betekent het voor de belastingen die je dit jaar moet betalen? Dat zijn vragen waar veel mensen mee zitten.

Lees meer

Meer nieuws in je inbox?