Prinsjesdag 2022

De derde dinsdag in september is elk jaar weer een belangrijke dag in ons land. Behalve het voorlezen van de troonrede door koning Willem-Alexander presenteerde Sigrid Kaag, minister van Financiën, ook de miljoenennota. In haar begroting voor het komende jaar staan de maatregelen die het kabinet in petto heeft. Wat betekent dit voor jou? We zetten de belangrijkste besluiten van het kabinet op een rij.

sep 12, 2022

We zetten de belangrijkste financiële wijzigingen op een rij. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de veranderingen op het gebied van verzekeringen en hypotheken.

 • Het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf daalt van 37,07% naar 36,93%.
 • De eerste schijf in de inkomstenbelasting stijgt van € 69.399 naar € 73.071.
 • Het minimumloon gaat in 2023 met 10,15 procent omhoog. De AOW en uitkeringen gaan ook omhoog.
 • Het maximale aftrektarief voor de kosten van eigenwoningschulden in de inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2023 verlaagd van 40% naar 39,93%.
 • Het eigenwoningforfait daalt voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 naar 0,35%.
 • De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt in totaal in 30 jaar afgebouwd. In 2019 is daarmee begonnen en was de aftrekpost geen 100%, maar 96,67 % van de bijtelling van het eigenwoningforfait. In 2023 daalt dit percentage naar 83,34%.
 • De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2023 waarschijnlijk met 15% tot 16%.
 • De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal stoppen.
 • De woningwaardegrens van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd van € 400.000 naar € 440.000.
 • Voor koopstarters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele studieschuld bepalend. Nu is dat nog de oorspronkelijke studieschuld.
 • Het heffingsvrije vermogen in Box 3 stijgt van € 50.650 naar € 57.000 (dubbel voor fiscale partners).
 • Het huidige tarief in Box 3 wordt met 1% verhoogd naar 32%.
 • De premie voor het basispakket van de zorgverzekering gaat stijgen, naar verwachting rond de € 10 per maand. Dit bedrag kan per verzekeraar verschillen.
 • Het eigen risico blijft hetzelfde als dit jaar: € 385.
 • De maximale zorgtoeslag gaat in 2022 omhoog. Het gaat om een maximale stijging van € 51,08 per maand voor meerpersoonshuishoudens en € 42,83 voor alleenstaanden.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor gepensioneerden en zelfstandige ondernemers, daalt volgend jaar van 5,45% naar 5,43%. Voor werknemers daalt deze van 6,70% naar 6,68%.

Let op!! Het is mogelijk dat er nog wijzigingen optreden.

 

 

Ons laatste nieuws

Belasting in box 3 in 2024
Belasting in box 3 in 2024

De belasting die je moet betalen over je vermogen in box 3 wordt vanaf 2023 op een andere manier berekend. Dat kan gevolgen hebben voor de voorlopige aanslag van 2024. We zitten namelijk in de overbruggingsjaren naar het nieuwe box-3-stelsel dat vanaf 2027 in moet gaan.

Lees meer
De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?
De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?

Een videodeurbel kan ontzettend handig zijn. Je kunt de pakketbezorger bijvoorbeeld makkelijk laten weten dat hij het pakketje voor de deur neer kan zetten. Daarnaast geeft een videodeurbel een veilig gevoel. Je ziet immers altijd wat er voor je deur gebeurt. Toch moet je bij het installeren van zo’n deurbel ook rekening houden met de privacy van de buren en voorbijgangers. Je mag niet zomaar alles in beeld brengen.

Lees meer
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?

De WOZ-beschikking valt in de eerste acht weken van het jaar op de mat. Het is een terugkerend onderwerp van gesprek. Is je huis wel op waarde geschat? Moet je bezwaar maken? En wat betekent het voor de belastingen die je dit jaar moet betalen? Dat zijn vragen waar veel mensen mee zitten.

Lees meer

Meer nieuws in je inbox?