Prinsjesdag 2021

De derde dinsdag in september is traditioneel een van de belangrijkste dagen van het jaar. Vanwege de coronamaatregelen las koning Willem-Alexander ook dit jaar de troonrede voor vanuit de Grote Kerk in Den Haag. Daarnaast presenteerde minister van Financiën Wopke Hoekstra de miljoenennota. In deze begroting staan de maatregelen die het kabinet het komende jaar wil uitvoeren. Wat betekent dat voor jou?

sep 13, 2021

We zetten de belangrijkste financiële wijzigingen op een rij. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de veranderingen op het gebied van verzekeringen en hypotheken.

 • Het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf daalt van 37,10% naar 37,07%.
 • Per 1 januari 2022 mogen werkgevers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag.
 • Het maximale aftrektarief voor de kosten van eigenwoningschulden in de inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2022 verlaagd van 43% naar 40%.
 • Het eigenwoningforfait daalt voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.100.000 verwachting naar 0,45%.
 • De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt in totaal in 30 jaar afgebouwd. In 2019 is daarmee begonnen en was de aftrekpost geen 100%, maar 96,67 % van de bijtelling van het eigenwoningforfait. In 2022 daalt dit percentage naar 86,67%.
 • De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2022 waarschijnlijk met 8,5 tot 9%.
 • Vanaf 2022 worden WOZ-taxaties van woningen gebaseerd op vierkante meters (gebruiksoppervlakte) in plaats van op kubieke meters. Tot 2022 mochten gemeenten zelf kiezen tussen de twee methoden om de waarde vast te stellen. Veel gemeenten zijn al begonnen met de nieuwe methode.
 • Partners kunnen in een situatie terechtkomen waarin zij niet alle hypotheekrente kunnen aftrekken. Deze beperkingen worden opgelost, kijk voor meer info op de site van de Rijksoverheid
 • Per 1 april 2022 wijzigt de registratie van private autoleasecontracten bij het BKR. Deze worden voortaan voor 100% van het contractbedrag geregistreerd. Nu is dat nog voor 65%. 
 • De premie voor het basispakket van de zorgverzekering gaat stijgen, naar verwachting rond de € 3 per maand. Dit bedrag kan per verzekeraar verschillen.
  Het eigen risico blijft hetzelfde als dit jaar: € 385.
 • De maximale zorgtoeslag gaat in 2022 omhoog. Het gaat om een maximale stijging van € 40 per jaar voor meerpersoonshuishoudens en € 36 voor alleenstaanden.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor gepensioneerden en zelfstandige ondernemers, daalt volgend jaar van 5,75% naar 5,45%. Voor werknemers en uitkeringsgerechtigden daalt deze van 7,00% naar 6,75%.

Ons laatste nieuws

Je tuin vergroenen? Daar is subsidie voor!
Je tuin vergroenen? Daar is subsidie voor!

Tegels eruit, groen erin. Dat is de nieuwe trend. We worden immers altijd vrolijk van een groene tuin met kleurrijke bloemen. Maar dat is niet het enige argument. Een groene tuin zorgt er ook voor dat we de gevolgen van klimaatverandering beter kunnen doorstaan.

Lees meer
Houd je leningen tegen het licht
Houd je leningen tegen het licht

Iedereen merkt de stijgende prijzen in de portemonnee. Bijna alles is immers duurder geworden, van stroom en gas tot eten en kleding. Door je financiën eens onder de loep te nemen, kun je misschien wat besparen. Zo houd je meer over voor de leuke dingen in het leven.

Lees meer

Meer nieuws in je inbox?