Nieuwe hypotheekregels in 2024

Ook in 2024 worden er veranderingen doorgevoerd. Het is altijd handig om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen, soms leveren nieuwe regels bijvoorbeeld besparingen op. Zeker als je van plan bent om iets aan de hypotheek te veranderen, bijvoorbeeld door een (ander) huis te kopen of te verbouwen, is het belangrijke informatie. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

dec 14, 2023

De leencapaciteit is voor veel mensen aan het veranderen. Dit komt onder andere door de hoge prijzen, de veranderende lonen en nieuwe belastingmaatregelen. Door de inflatie kunnen veel mensen minder lenen. Omdat ook de lonen in veel sectoren stijgen, hebben sommige mensen juist te maken met een hogere leencapaciteit.

Wij zetten de meest belangrijke wijzigingen rond hypotheken voor je op een rij:

Hypotheeknormen

Vanaf 2024 heeft het energielabel van je huis invloed op je maximale hypotheek. Hoe beter het energielabel, des te meer je kunt lenen. De gedachte hierachter is dat mensen met een energiezuiniger huis lagere energielasten hebben en daardoor hogere hypotheeklasten kunnen dragen. Voor huizen met een E, F, of G-label is het niet mogelijk om extra te lenen. Voor huizen met een C en D-label is er € 5.000 extra beschikbaar. Het bedrag kan oplopen tot € 50.000 bij huizen met het energielabel A++++ met garantie. Dit is vormgegeven als een inkomensafhankelijk extra bedrag aan de hypotheek.

Meer hypotheek voor alleenstaanden

Alleenstaanden met een inkomen van tenminste € 28.000 kunnen vanaf komend jaar € 16.000 extra lenen. Dit moet alleenstaanden iets meer mogelijkheden geven om een huis te kopen. Tot op heden is het voor hen – vooral door de hoge huizenprijzen – lastig om een huis te kopen.

Verduurzamen

Voorheen kon je € 9.000 extra lenen voor verduurzamende maatregelen. Vanaf 2024 is het bedrag dat je extra kunt lenen om te verduurzamen afhankelijk van het energielabel van je huis. Omdat in huizen met een laag energielabel meer maatregelen nodig zijn, kunnen deze huiseigenaren meer lenen dan huiseigenaren met een hoger energielabel.

Studieschuld

De studieschuld gaat vanaf komend jaar anders meewegen in het bepalen van de maximale hypotheek. Tot nu toe was een benadering van de maandlasten op basis van de oorspronkelijke studieschuld het uitgangspunt bij het vaststellen van de leencapaciteit. Nu worden de maandelijkse lasten van de studieschuld de belangrijkste leidraad.

De studieschuld krijgt waarschijnlijk een grotere impact op de maximale hypotheek omdat de rente op de studieleningen stijgt.

NHG

De grens voor een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt komend jaar naar € 435.000. Wil je ook energiebesparende maatregelen meefinancieren, dan ligt het maximale bedrag voor de NHG nog zes procent hoger, namelijk op € 461.100. De premie voor de NHG blijft wel gelijk, die is 0,6 procent van de totale hypotheeksom.

Overdrachtsbelasting en startersvrijstelling

De vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters geldt in 2024 voor huizen tot € 510.000. Dat is een flinke stijging ten opzichte van afgelopen jaar. Toen was de maximale waarde nog € 440.000. Mensen tussen de 18 en 35 jaar die voor het eerst een huis kopen krijgen eenmalig een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting (twee procent). Als een van de twee kopers binnen de leeftijdsgrens valt dan hoeft die persoon over zijn of haar eigen deel geen overdrachtsbelasting te betalen.

Hypotheekrenteaftrek

De rente die je betaalt over de hypotheekschuld is aftrekbaar van het belastbaar inkomen. In 2024 is het maximale aftrekbare percentage 36,97 procent.

Wet Hillen

Mensen die geen of weinig hypotheekschuld hebben, krijgen toch belastingaftrek. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Hillen’. De zogenoemde Hillen-aftrek is het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. In een periode van dertig jaar wordt deze wet afgebouwd. De Hillen-aftrek staat in 2024 op tachtig procent.

Heb jij vragen over een nieuwe of je huidige hypotheek? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag met een persoonlijk advies.

Ons laatste nieuws

Belasting in box 3 in 2024
Belasting in box 3 in 2024

De belasting die je moet betalen over je vermogen in box 3 wordt vanaf 2023 op een andere manier berekend. Dat kan gevolgen hebben voor de voorlopige aanslag van 2024. We zitten namelijk in de overbruggingsjaren naar het nieuwe box-3-stelsel dat vanaf 2027 in moet gaan.

Lees meer
De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?
De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?

Een videodeurbel kan ontzettend handig zijn. Je kunt de pakketbezorger bijvoorbeeld makkelijk laten weten dat hij het pakketje voor de deur neer kan zetten. Daarnaast geeft een videodeurbel een veilig gevoel. Je ziet immers altijd wat er voor je deur gebeurt. Toch moet je bij het installeren van zo’n deurbel ook rekening houden met de privacy van de buren en voorbijgangers. Je mag niet zomaar alles in beeld brengen.

Lees meer
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?

De WOZ-beschikking valt in de eerste acht weken van het jaar op de mat. Het is een terugkerend onderwerp van gesprek. Is je huis wel op waarde geschat? Moet je bezwaar maken? En wat betekent het voor de belastingen die je dit jaar moet betalen? Dat zijn vragen waar veel mensen mee zitten.

Lees meer

Meer nieuws in je inbox?