Nieuwe belastingregels in 2024

Met de start van 2024 hebben we te maken gekregen met een aantal wijzigingen in de belastingregels. Zo is het belastingtarief in de eerste schijf iets omhooggegaan en ook de algemene heffingskorting is iets hoger. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op je portemonnee. Daarom is het belangrijk om hier goed naar te kijken. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

jan 9, 2024

Hieronder hebben we de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

Wijziging belastingschijven

Vanaf 1 januari zijn de belastingschijven en -tarieven in de box 1 gewijzigd. In box 1 vallen je inkomsten uit werk en woning.

De nieuwe verdeling:
Schijf 1: belastbaar inkomen tot € 75.518, tarief 36,97 procent
Schijf 2: belastbaar inkomen vanaf € 75.518, tarief 49,50 procent

Belastingtarieven voor AOW’ers
Schijf 1: belastbaar inkomen tot € 38.098, tarief 19,07 procent*
Schijf 2: belastbaar inkomen van € 38.098 tot € 75.518, tarief 36,97 procent
Schijf 3: belastbaar inkomen vanaf € 75.518, tarief 49,50 procent

* Voor mensen die geboren zijn voor 1 januari 1946 bedraagt het maximaal belastbaar inkomen € 40.021 in de eerste schijf.

Algemene heffingskorting

De maximale algemene heffingskorting voor de inkomstenbelasting gaat omhoog naar € 3.362 in 2024.
Tot een inkomen van € 24.812 kun je gebruik maken van de maximale heffingskorting. Na die inkomensgrens wordt de algemene heffingskorting lager naar mate het inkomen hoger wordt. Je krijgt geen algemene heffingskorting als je inkomen hoger is dan € 75.518.

Arbeidskorting

Mensen met een baan krijgen arbeidskorting. Dit jaar stijgt de maximale arbeidskorting naar € 5.532. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het inkomen. Bij een inkomen hoger dan € 39.957 wordt de arbeidskorting versneld afgebouwd.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting stijgt tot maximaal € 2.950.

Aftrekposten

In 2024 wordt het tarief van de aftrekposten verder afgebouwd vanaf een inkomen van € 75.518. De maximale aftrek bedraagt dan 36,97 procent.

Box 2

Het belastingtarief voor inkomen in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) bestaat vanaf 2024 uit twee schijven.

Schijf 1: belastbaar inkomen tot € 67.000, tarief 24,50 procent
Schijf 2: belastbaar inkomen vanaf € 67.000, tarief 33,00 procent

Aanpassing heffingen box 3

In box 3 wordt het vermogen in drie categorieën onderverdeeld: contant geld en banktegoeden, overige bezittingen en schulden. De werkelijke vermogenssamenstelling is daarbij leidend. Per vermogenscategorie geldt een afzonderlijk forfaitair rendement (de inschatting die de Belastingdienst maakt voor wat betreft het rendement dat je behaalt).

Het vermogen waarover je geen belasting hoeft te betalen blijft in 2024 € 57.000. Voor financieel partners is het maximale vermogen € 114.000. Meer informatie over box 3 vind je op de site van de Belastingdienst.

Ons laatste nieuws

Op vakantie? Zo voorkom je een inbraak
Op vakantie? Zo voorkom je een inbraak

De zomervakantie is om heerlijk te ontspannen. Na een jaar werken even relaxen en nieuwe dingen ontdekken in een andere omgeving. Maar helaas is de thuiskomst niet voor iedereen zo rustgevend. Sommige mensen komen terug in een overhoopgehaald huis waar de waardevolle spullen ontbreken. Dat wil je natuurlijk liever niet meemaken.

Lees meer

Meer nieuws in je inbox?