Levenstestament: goed voorbereid op onverwachte situaties

Wie regelt jouw zaken als je niet in de gelegenheid of in staat bent om jouw eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een ziekte of door een ongeval. Je kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie jij het volste vertrouwen heeft om jouw belangen te behartigen.

feb 10, 2021

Zo houd je zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld. 

Inhoud levenstestament
In een levenstestament:

 • wijs je een vertrouwenspersoon aan die namens jou mag handelen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde;
 • leg je gedetailleerd vast welke taken hij of zij krijgt;
 • geef je aan wanneer het levenstestament ingaat;
 • bepaal jij bij wie jouw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

Taken vertrouwenspersoon

Je kunt helemaal zelf bepalen welke taken en wensen in het levenstestament komen te staan.

Bekende voorbeelden zijn:

 • het regelen van de dagelijkse leiding van jouw onderneming en de belangrijkste beleidslijnen;
 • het regelen van jouw dagelijkse financiën en belastingzaken;
 • schenkingen die jij wil (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
 • toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
 • instructies voor de verkoop van jouw woning als jij niet meer zelfstandig kunt wonen;
 • de meubelstukken die je wil meenemen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.);
 • de bewindvoerder,curator of mentor, mocht het nodig zijn dat deze benoemd wordt;
 • praktische informatie voor de gevolmachtigde(n) zoals een overzicht van bankrekeningen, verzekeringspolissen; met eventueel de benodigde inlogcodes en wachtwoorden;
 • specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart en het al dan niet doneren van organen;
 • praktische zaken zoals jouw persoonlijke verzorging of de verzorging van je huisdier;
 • het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.

Wie geeft u het vertrouwen?

Het is zaak dat jouw belangen worden behartigd door iemand in wie jij het volste vertrouwen heeft. Wie je benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.  Je kunt jouw partner of één van je kinderen aanwijzen. Maar dat hoeft niet. Dat bepaal je zelf. Het is ook mogelijk iemand anders in wie jij vertrouwen heeft te benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend.

Meerdere vertrouwenspersonen

Bedenk of het wel verstandig is dat één persoon verantwoordelijk wordt voor jouw financiën.  Je kunt de taken ook verdelen over meerdere personen. Het is ook mogelijk dat deze vertrouwenspersoon of -personen zijn/hun uitgaven moet(en) verantwoorden aan de door jou benoemde toezichthouder.

Wijziging levenstestament

Je kunt jouw levenstestament altijd in een later stadium wijzigen. Je moet op dat moment nog wel in staat zijn om jouw wil te bepalen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het levenstestament, neem contact op met ons kantoor, Dhr. W. Brinkley.
Hij is gediplomeerd als deskundig geregistreerd executeur.

Ons laatste nieuws

Belasting in box 3 in 2024
Belasting in box 3 in 2024

De belasting die je moet betalen over je vermogen in box 3 wordt vanaf 2023 op een andere manier berekend. Dat kan gevolgen hebben voor de voorlopige aanslag van 2024. We zitten namelijk in de overbruggingsjaren naar het nieuwe box-3-stelsel dat vanaf 2027 in moet gaan.

Lees meer
De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?
De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?

Een videodeurbel kan ontzettend handig zijn. Je kunt de pakketbezorger bijvoorbeeld makkelijk laten weten dat hij het pakketje voor de deur neer kan zetten. Daarnaast geeft een videodeurbel een veilig gevoel. Je ziet immers altijd wat er voor je deur gebeurt. Toch moet je bij het installeren van zo’n deurbel ook rekening houden met de privacy van de buren en voorbijgangers. Je mag niet zomaar alles in beeld brengen.

Lees meer
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?

De WOZ-beschikking valt in de eerste acht weken van het jaar op de mat. Het is een terugkerend onderwerp van gesprek. Is je huis wel op waarde geschat? Moet je bezwaar maken? En wat betekent het voor de belastingen die je dit jaar moet betalen? Dat zijn vragen waar veel mensen mee zitten.

Lees meer

Meer nieuws in je inbox?