De belastingaangifte 2022

Het voorjaar breekt aan en dat betekent dat het ook weer tijd is voor de aangifte inkomstenbelasting. Zoals Mijn Papierwerk-abonnees weten verzorgen wij belastingaangiftes die vervolgens eerst met onze abonnees besproken worden. Wij hebben een afspraak (uitstelregeling) met de belastingdienst om aangiftes gefaseerd in te dienen. Het grote voordeel is dan ook dat het recht op eventuele toeslagen verlengd wordt tot 1-5-2023.

mrt 14, 2023

Wanneer je zelf de belastingaangifte indient moet deze uiterlijk 1 mei bij de Belastingdienst zijn.
Let op: sommige kosten zijn (deels) aftrekbaar. Niet vergeten, anders loop je belastingvoordeel mis.

De Belastingdienst reageert de laatste jaren zeer snel op jouw aangifte. Is het ingevulde formulier voor 1 april binnen, dan krijg je zeker voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. Wacht je tot na 1 april, dan krijg je later bericht. Al wil de Belastingdienst ook deze groep vóór 1 juli nog berichten. Ook dit jaar is al een flink deel van jouw gegevens ingevuld op het digitale aangifteformulier. Je doet er goed aan om alles nog eens goed te controleren.

Mislopen belastingvoordeel

Veel mensen vergeten dat bepaalde kosten (deels) aftrekbaar zijn. Vul je die gegevens niet in, dan loop je mogelijk een belastingvoordeel mis. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor het afsluiten van een hypotheek. Ook alle kosten voor het oversluiten van je hypotheek zijn aftrekbaar. Het gaat dan om afsluit-, advies-, taxatie- en notariskosten.
Naast deze bekendere aftrekposten zijn er ook nog een aantal minder bekende aftrekbare kosten. Zo kun je bijvoorbeeld bepaalde zorgkosten meenemen als aftrekpost. Daarnaast is het in sommige gevallen ook mogelijk om de reiskosten met het openbaar vervoer naar het werk op te voeren als aftrekpost. Kijk voor een overzicht van alle aftrekposten en de bijbehorende voorwaarden op de site van de Belastingdienst.

Voordeel bij verzekeringen

Niet alleen je hypotheek, maar ook verzekeringen kunnen een interessante aftrekpost zijn. Je kunt de premie van sommige verzekeringen geheel of gedeeltelijk aftrekken van je belastbaar inkomen. Zo is voor zelfstandig ondernemers de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar. Ook een woonlastenverzekering met arbeidsongeschiktheid, de lijfrenteverzekering of het fiscaal aftrekbaar bankspaarproduct kun je opvoeren als aftrekpost.

Dat maakt het fiscaal gezien interessanter om zo’n verzekering af te sluiten. Als een dergelijke verzekering uitkeert, dan moet je over dat bedrag wel belasting betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de belastingschijf waarin jouw inkomen valt.

Studiekosten

Let op: studiekosten zijn in 2022 niet meer fiscaal aftrekbaar. Hiervoor is het STAP-budget in de plaats gekomen. Alle werkenden of werkzoekenden kunnen €1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Vooralsnog moet je er snel bijzijn om ook daadwerkelijk een budget te bemachtigen. De potjes voor het STAP-budget zijn snel leeg.

Spaartaks

Nieuwe berekening box 3-inkomen, hoe werkt dat?

In de nieuwe berekening van jouw box 3-inkomen gaat de belastingdienst uit van de werkelijke verdeling van jouw vermogen, en niet meer van de fictieve verdeling die zij eerst maakten. Kijk hoe het werkt.

Het verschil tussen de oude en de nieuwe berekening

Met de oude methode gingen zij ervan uit dat je een deel van jouw vermogen spaarde en een deel belegde. Had je bijvoorbeeld alleen spaargeld, dan gingen zij er toch van uit dat je een deel daarvan belegde. Daarover berekenden zij dan een fictief rendement.

Bij de nieuwe rekenmethode gaan ze uit van de vermogensbestanddelen die jij werkelijk hebt. Dit zijn de vermogensbestanddelen die je zelf aangaf in jouw aangifte. Daarbij gebruiken ze fictieve rendementen die dichtbij de werkelijke rendementspercentages voor sparen of beleggen liggen. Voor spaargeld is dat bijvoorbeeld veel lager dan voor beleggingen. De percentages die zij voor de vermogensbestanddelen gebruiken, zie je per jaar in de tabel hieronder.

Percentages box 3-inkomen

Soort vermogen

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Spaargeld

0,00%

0,01%

0,04%

0,08%

0,12%

0,25%

Beleggingen/andere bezittingen

5,53%

5,69%

5,28%

5,59%

5,38%

5,39%

Schulden

2,28%

2,46%

2,74%

3,00%

3,20%

3,43%

 

Box 3-inkomen berekenen met hulpmiddel

Met het hulpmiddel box 3-inkomen zie je tot en met 2022 hoe de nieuwe rekenmethode werkt en welke methode gunstiger is. Vanaf 2023 gebruiken zij  alleen de nieuwe methode.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/nieuwe-berekening-box-3-inkomen

Voorlopige aanslag

Naast de aangifte inkomstenbelasting voor 2022, heb je waarschijnlijk ook al een voorlopige aanslag voor 2023 gehad. Dit is het bedrag dat je alvast vooruit moet betalen, je kunt dit in één keer betalen, of je maakt er een maandelijks bedrag van. Controleer ook hier je gegevens en de bedragen. Een verandering in je persoonlijke situatie kan van invloed zijn op je voorlopige aanslag. Neem dan contact op met de Belastingdienst.

 

 

Ons laatste nieuws

Belasting in box 3 in 2024
Belasting in box 3 in 2024

De belasting die je moet betalen over je vermogen in box 3 wordt vanaf 2023 op een andere manier berekend. Dat kan gevolgen hebben voor de voorlopige aanslag van 2024. We zitten namelijk in de overbruggingsjaren naar het nieuwe box-3-stelsel dat vanaf 2027 in moet gaan.

Lees meer
De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?
De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?

Een videodeurbel kan ontzettend handig zijn. Je kunt de pakketbezorger bijvoorbeeld makkelijk laten weten dat hij het pakketje voor de deur neer kan zetten. Daarnaast geeft een videodeurbel een veilig gevoel. Je ziet immers altijd wat er voor je deur gebeurt. Toch moet je bij het installeren van zo’n deurbel ook rekening houden met de privacy van de buren en voorbijgangers. Je mag niet zomaar alles in beeld brengen.

Lees meer
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?

De WOZ-beschikking valt in de eerste acht weken van het jaar op de mat. Het is een terugkerend onderwerp van gesprek. Is je huis wel op waarde geschat? Moet je bezwaar maken? En wat betekent het voor de belastingen die je dit jaar moet betalen? Dat zijn vragen waar veel mensen mee zitten.

Lees meer

Meer nieuws in je inbox?