Bezwaarmakers box 3-belasting krijgen compensatie

Mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 voor de belastingjaren 2017 tot en met 2020 krijgen een compensatie. Daarover heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan. Wat gaat er gebeuren?

jun 14, 2022

Ongeveer 60.000 mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de heffing in box 3. Zij ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel. Dit gaat volgens de zogenoemde ‘spaarvariant’. Dat betekent dat voornamelijk mensen met spaargeld in box 3 nu geld terugkrijgen. Dit herstel geldt ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen voor 2020 en 2021. Dit wordt automatisch door de Belastingdienst meegenomen, het is wel belangrijk om de aanslagen altijd goed te controleren.

Alleen voor bezwaarmakers

De Hoge Raad heeft ook besloten dat de overheid mensen die geen bezwaar hebben gemaakt – of hiermee niet op tijd waren – niet hoeft te compenseren. Hierover volgt in het najaar nog een andere procedure. Het kabinet denkt nog na over een regeling om een deel van deze mensen toch tegemoet te komen. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren en hoe dat dan precies vorm krijgt, is nog niet duidelijk.  

Daadwerkelijk rendement

Wat is er veranderd met de spaarvariant? Normaal gesproken heft de fiscus in box 3 belasting over een fictief rendement. De laatste jaren was het rendement op spaargeld echter gedaald tot bijna nul procent. Daardoor hebben veel spaarders te veel belasting betaald. Ook wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen, wat nu niet het geval is. Mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente. De laatste jaren was dat bijna 0%. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente. En bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt net als nu uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen. 

Nieuw systeem

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de spaarvariant ook in 2023 en 2024 toe te passen. De concrete plannen worden tijdens Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanaf 2025 moet er  dan een nieuw systeem zijn waarbij de Belastingdienst kijkt naar het werkelijke rendement in box 3.  

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst. Bij vragen kun je ook altijd contact met ons opnemen.

 

Ons laatste nieuws

Belasting in box 3 in 2024
Belasting in box 3 in 2024

De belasting die je moet betalen over je vermogen in box 3 wordt vanaf 2023 op een andere manier berekend. Dat kan gevolgen hebben voor de voorlopige aanslag van 2024. We zitten namelijk in de overbruggingsjaren naar het nieuwe box-3-stelsel dat vanaf 2027 in moet gaan.

Lees meer
De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?
De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?

Een videodeurbel kan ontzettend handig zijn. Je kunt de pakketbezorger bijvoorbeeld makkelijk laten weten dat hij het pakketje voor de deur neer kan zetten. Daarnaast geeft een videodeurbel een veilig gevoel. Je ziet immers altijd wat er voor je deur gebeurt. Toch moet je bij het installeren van zo’n deurbel ook rekening houden met de privacy van de buren en voorbijgangers. Je mag niet zomaar alles in beeld brengen.

Lees meer
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?

De WOZ-beschikking valt in de eerste acht weken van het jaar op de mat. Het is een terugkerend onderwerp van gesprek. Is je huis wel op waarde geschat? Moet je bezwaar maken? En wat betekent het voor de belastingen die je dit jaar moet betalen? Dat zijn vragen waar veel mensen mee zitten.

Lees meer

Meer nieuws in je inbox?