Belasting in box 3 in 2024

De belasting die je moet betalen over je vermogen in box 3 wordt vanaf 2023 op een andere manier berekend. Dat kan gevolgen hebben voor de voorlopige aanslag van 2024. We zitten namelijk in de overbruggingsjaren naar het nieuwe box-3-stelsel dat vanaf 2027 in moet gaan.

feb 12, 2024

In dit artikel leggen we kort uit wat de belangrijkste wijzigingen zijn en wat dit in 2024 voor jou kan betekenen.

Wat valt er in box 3?

We beginnen bij het begin: een van de onderdelen van je belastingaangifte is het inkomen in Box 3. In deze box valt het inkomen uit vermogen. Onder vermogen vallen bijvoorbeeld bezittingen zoals spaargeld, aandelen en een tweede woning. Het vermogen is de waarde van alle bezittingen min de schulden.

Over een deel van het vermogen hoef je geen belasting te betalen. In 2024 is dat € 57.000 als je alleen bent en € 114.000 als je een fiscaal partner hebt. Deze bedragen zijn hetzelfde als in 2023. Voor groene beleggingen en groene spaartegoeden – geld dat geïnvesteerd wordt in projecten rond bijvoorbeeld milieubescherming – gelden hogere vrijgestelde bedragen. Van de schulden mag je alleen het deel aftrekken dat uitkomt boven een drempel.

Over je vermogen in box 3 betaal je in 2024 36 procent belasting. In 2023 was dat nog 32 procent.

Wat is er veranderd aan de manier waarop de belasting in box 3 wordt berekend?

In box 3 wordt het vermogen in drie categorieën onderverdeeld: banktegoeden, beleggingen en andere bezittingen en schulden. In de nieuwe berekening is de werkelijke verdeling van het vermogen leidend. Eerder werd altijd gerekend met een fictieve verdeling die de Belastingdienst zelf maakte.

Per vermogenscategorie wordt uitgegaan van een fictief rendement dat dicht bij de werkelijke rendementspercentages voor sparen en beleggen ligt.

Hoe is het inkomen in box 3 berekend op de voorlopige aanslag van 2024?

De voorlopige aanslag van 2024 is berekend volgens de nieuwe regels. Per categorie wordt uitgegaan van fictieve rendementspercentages die dicht bij het werkelijke rendement liggen.

De rendementspercentages voor 2024 zijn:

  • Banktegoeden: 1,03 procent
  • Beleggingen en andere bezittingen: 6,04 procent
  • Schulden: 2,47 procent

Het percentage voor beleggingen en andere bezittingen staat al vast. Voor de andere twee onderdelen is het rendementspercentage nog voorlopig. Deze worden begin 2025 definitief vastgesteld.

Voor aanvullende informatie over het inkomen in box 3 kun je kijken op de site van de Belastingdienst.

Ons laatste nieuws

De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?
De videodeurbel en privacy; hoe zit dat?

Een videodeurbel kan ontzettend handig zijn. Je kunt de pakketbezorger bijvoorbeeld makkelijk laten weten dat hij het pakketje voor de deur neer kan zetten. Daarnaast geeft een videodeurbel een veilig gevoel. Je ziet immers altijd wat er voor je deur gebeurt. Toch moet je bij het installeren van zo’n deurbel ook rekening houden met de privacy van de buren en voorbijgangers. Je mag niet zomaar alles in beeld brengen.

Lees meer
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?
De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?

De WOZ-beschikking valt in de eerste acht weken van het jaar op de mat. Het is een terugkerend onderwerp van gesprek. Is je huis wel op waarde geschat? Moet je bezwaar maken? En wat betekent het voor de belastingen die je dit jaar moet betalen? Dat zijn vragen waar veel mensen mee zitten.

Lees meer
Heb jij zonnepanelen? Dit moet je weten!
Heb jij zonnepanelen? Dit moet je weten!

Zonnepanelen zijn erg populair. Veel mensen zochten de afgelopen tijd naar manieren om hun energierekening binnen de perken te houden. Je eigen duurzame energie opwekken is een goede manier om dit te doen. Bovendien levert het een bijdrage aan de energietransitie.

Lees meer

Meer nieuws in je inbox?