Belangrijke wijzigingen per 1 juli 2021

Zoals elk jaar verandert op 1 juli weer een aantal zaken. Zo worden onder meer de huren bevroren en het minimumloon aangepast. Ben je een oproepkracht, dan zijn er ook belangrijke wijzingen op het gebied van het aantal vaste uren. Wat verandert er voor jou?

jun 14, 2021

Een van de vaste wijzigingen op 1 juli is de aanpassing van het wettelijk minimumloon. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhoogde het minimumloon met 0,96 procent.

Dat levert bij een volledige werkweek en een leeftijd van 21 jaar een bruto wettelijk minimumloon op van:

  • 701,00 euro per maand,
  •  392,55 euro per week,
  •    78,51 euro per dag.

De uurlonen voor alle leeftijden vind je op de site van de Rijksoverheid.

Huurbevriezing

De huur voor een sociale huurwoning gaat op 1 juli niet omhoog. Ook de huur voor mensen met een hoger inkomen gaat niet omhoog. Dit geldt tot 30 juni 2022. Huur je een vrijesectorwoning? Dan geldt er sinds 1 mei 2021 al een maximum huurverhoging.

Alle verhuurders in de zogeheten gereguleerde sector huurwoningen, moeten zich houden aan de 0 procent-afspraak. Deze huurbevriezing geldt voor:

  • Woningcorporaties en particuliere verhuurders.
  • Het gaat om alle kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen.
  • Bij huurwoningen is de aanvangshuurprijs belangrijk: lag deze beneden de (toenmalige) liberalisatiegrens, dan valt de woning in de gereguleerde sector.
  • Voor 2021 is de liberalisatiegrens voor de aanvangshuurprijs maximaal 752,33 euro per maand.

Is je woning gerenoveerd of verbeterd door verduurzaming dan kan de huur wel worden verhoogd.

Vaste arbeidsomvang oproepkrachten

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) verandert per 1 juli 2021. Op grond van deze wet is een werkgever verplicht om oproepkrachten die twaalf maanden op oproepbasis hebben gewerkt, een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang.

Ben je een oproepkracht dan heb je nu een maand de tijd om op dit aanbod in te gaan.
Accepteer je het aanbod, dan moet de vaste arbeidsomvang uiterlijk ingaan op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst. Eerder mag ook, maar later niet meer.

Je werkgever moet het voorstel voor een vaste arbeidsomvang elk jaar doen, ook als je bijvoorbeeld een jaar eerder het aanbod heeft afgewezen.

Ons laatste nieuws

Op vakantie? Zo voorkom je een inbraak
Op vakantie? Zo voorkom je een inbraak

De zomervakantie is om heerlijk te ontspannen. Na een jaar werken even relaxen en nieuwe dingen ontdekken in een andere omgeving. Maar helaas is de thuiskomst niet voor iedereen zo rustgevend. Sommige mensen komen terug in een overhoopgehaald huis waar de waardevolle spullen ontbreken. Dat wil je natuurlijk liever niet meemaken.

Lees meer

Meer nieuws in je inbox?